8OZ SALMON* 42.50

ora king salmon wagyu of the sea