EYE OF THE TIGER 28.50

shiromi, shishito, cucumber, leche de tigre